ติดต่อเรา

ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่อยู่: 1121 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์: 02 753 3159
โทรสาร: 02 753 3527
อีเมล์: whabt@wha-rem.co.th

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: 1121 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์: 02 753 3750
โทรสาร: 02 753 2750
เว็บไซด์: www.wha.co.th

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่: ชั้น 46 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส
87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 119 1500
โทรสาร: 02 685 3000-1
เว็บไซด์: www.cbre.co.th

ทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ10120
โทรศัพท์: 02 686 6100
โทรสาร: 02 670 0430
เว็บไซด์: www.ktam.co.th