หน้าหลัก | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 

SET: WHABT

ปรับปรุงเมื่อ: 21 ส.ค. 2561 16.39

ราคาล่าสุด (บาท) เปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.10 +0.10 (1.00%) 10,100

NAV

ปรับปรุงเมื่อ: 29 มิ.ย. 2561

มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
10.2190 +0.04 ( +0.42%) 2,064,248,827.02

ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางย่านธุรกิจและคมนาคมที่สำคัญของกรุงเทพฯ

โอกาสในการปรับตัวเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

อาคารใหม่ คุณภาพสูง และมากไปด้วยผู้เช่าที่เป็นบริษัทชั้นนำ

สินทรัพย์มีศักยภาพสูงเนื่องจากความได้เปรียบด้านที่ตั้งของโครงการที่กำลังจะเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมที่สำคัญของประเทศ

การเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของอุตสาหกรรมธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า

การมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจลงทุนหรือเข้าซื้ออาคารสำนักงานของบริษัท WHA ก่อนผู้อื่น

ข่าวสารล่าสุด

อัพเดทข้อมูลข่าวสารล่าสุดของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสสิเนส คอมเพล็กซ์

เอกสารดาวน์โหลด

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสสิเนส คอมเพล็กซ์ โดยดาวน์โหลดข้อมูล ดังกล่าวด้านล่างนี้