ติดต่อเรา

ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่อยู่: 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์
ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2206 หมู่ 13
ถนนเทพรัตน กม.7 ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540
โทรศัพท์: 02 753 3159
โทรสาร: 02 753 3527
อีเมล์: whabt@wha-rem.co.th

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: 777 อาคาร ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์
ชั้น 23-25 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 02 753 3750
โทรสาร: 02 753 2750
เว็บไซด์: www.wha.co.th

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ที่อยู่: 163 อาคารรัชต์ภาคย์, ชั้น 10, ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02 661 7555
โทรสาร: 02 661 6633
เว็บไซด์: www.plus.co.th

ทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ10120
โทรศัพท์: 02 686 6100
โทรสาร: 02 670 0430
เว็บไซด์: www.ktam.co.th